Na bieżąco

Odpust zupełny za zmarłych

przez cały listopad

Odpust zupełny za zmarłych

W tym roku, ze względu na epidemię na świecie, decyzją papieża Franciszka można uzyskać łaskę odpustu zupełnego za zmarłych przez osiem, wybranych przez siebie dni listopada.Aby uzyskać odpust zupełny, należy przy spełnieniu zwykłych warunków pobożnie nawiedzić cmentarz i pomodlić się, przynajmniej w myśli, za zmarłych. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.

Należy spełnić następujące warunki:
1. Być osobą ochrzczoną i wolną od ekskomuniki.
2. Mieć intencję uzyskania odpustu.
3. Być w stanie łaski uświęcającej.
4. Przyjąć Komunię Eucharystyczną. Komunię świętą powinno się przyjąć w dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
5. Pomodlić się w intencjach, w których modli się Ojciec Święty, dowolną modlitwą (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario).
6. Nie być przywiązanym do żadnego grzechu, nawet powszedniego.
7. Wykonać przepisaną czynność - w tym wypadku: nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych.

Ponadto osoby starsze, chore i ci, którzy z poważnych powodów nie będą mogli udać się na cmentarz – na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się – mogą uzyskać odpust zupełny modląc się w domu, gdy odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład Jutrznię i Nieszpory z oficjum Liturgii Godzin za zmarłych, różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia, wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję - kiedy to tylko będzie możliwe - spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego).

pokaż wszystkie aktualności


[Początek strony]