Studium Chrześcijańskiego Wschodu zaprasza na nowy cykl konferencji „Nowe niebo. Nowy człowiek”. Ideą Studium jest pogłębianie aktualnych zagadnień z dziedziny duchowości, teologii i sztuki w zakresie kultur Wschodu i Zachodu. W ramach zajęć można też odnaleźć czas na praktykę modlitwy w ciszy. Program dostępny jest na plakatach oraz ulotkach na końcu kościoła.
Szczegółowe informacje na stronie www.studiumikony.pl

 

Można zapisać się także na kolejny rok zajęć w Studium Dominicanum. Ta oferta jest adresowana do każdego, kto chce w systematyczny sposób pogłębić swoją wiarę, znajomość Pisma Świętego, historii Kościoła czy teologii. Wykładowcami są znakomici nauczyciele akademiccy różnych uczelni w Polsce i bracia dominikanie z Instytutu Tomistycznego. Więcej informacji i zapisy na stronie sd.dominikanie.pl

 

Trwa także rekrutacja do Szkoły Śpiewu Liturgicznego przy naszym klasztorze. Można rozwinąć swój głos, pogłębić wiedzę o liturgii, uczyć się między innymi czytania z nut, śpiewania psalmów, chorału gregoriańskiego i czterogłosowych pieśni  liturgicznych. Informacje i zapisy na stronie www.spiew.dominikanie.pl