Celebransi Mszy św.

Zobacz też grafik dyżurów spowiedzi w najbliższych dniach

Informujemy, że w nagłych wypadkach (choroba, nieplanowany wyjazd, konieczność zastępstwa) może nastąpić zmiana celebransa Mszy św.