Celebransi Mszy św.

Informujemy, że w nagłych wypadkach (choroba, nieplanowany wyjazd, konieczność zastępstwa) może nastąpić zmiana celebransa Mszy Św.