Muzyka liturgiczna na Służewie

Jednym z ważnych wymiarów życia dominikańskiego jest modlitwa wspólnotowa, w szczególności modlitwa liturgiczna. Nie może w niej zabraknąć również śpiewu. Dlatego przy naszym kościele działają różne grupy i schole, które służą swoim talentem, czasem i zaangażowaniem podczas Mszy świętych w niedziele i podczas większych uroczystości – nie tyle „uświetniając” liturgię, co pomagając nam wszystkim w modlitwie i spotkaniu z żywym Bogiem.

Oprócz scholi, przy największych uroczystościach naszemu śpiewowi towarzyszy także mniejsza lub większa orkiestra, organizowana co roku z osób, które zgłaszają się do udziału w takim przedsięwzięciu. Orkiestra nie ma swoich regularnych spotkań w ciągu roku – próby orkiestry odbywają się w Adwencie (jako przygotowanie do Pasterki) i w Wielkim Poście (jako przygotowanie do liturgii Wigilii Paschalnej).

Na co dzień w naszym kościele pracują i posługują dwaj organiści: pan Piotr Karbownik (również w niedziele oraz w czasie ślubów i pogrzebów) i pan Jakub Siekierzyński. Kontakt z organistami – pod adresem [email protected]

Duszpasterzem wszystkich osób zaangażowanych w śpiew w naszym kościele jest o. Dominik Zarychta OP.

Jeśli chcesz dołączyć do scholi lub chcesz się z nią skontaktować – zapoznaj się z informacjami prezentowanymi poniżej:

Bracia nowicjusze | Schola rodzinna | Schola czternastkowa
Schola młodzieżowa REJS-u | Schola akademicka
Gregoriańska Schola Kantorów św. Jana Chrzciciela | Tzw. duża schola
Szkoła Śpiewu Liturgicznego
Śpiew podczas ślubów

 

[Początek strony]


Bracia nowicjusze

Schola braci nowicjuszy śpiewa od poniedziałku do soboty podczas Mszy konwentualnych o godz. 18.00 oraz w niedziele podczas Mszy konwentualnej o godz. 9.30.

Ze względu na specyfikę tej scholi nie ma innego sposobu na dołączenie do niej niż poprzez… przyjęcie habitu naszego Zakonu i rozpoczęcie w nim nowicjatu. Jeśli czujesz takie zaproszenie od Pana Boga, nie wahaj się i skontaktuj się z mieszczącym się przy naszym klasztorze Dominikańskim Duszpasterstwem Powołań.

Niekiedy bracia nowicjusze łączą swoje siły z osobami śpiewającymi w innych scholach – dzieje się tak zwykle przy okazji większych uroczystości (np. odpust św. Dominika, Warszawski Dzień Różańca czy prymicje neoprezbiterów).


Schola rodzinna

To najbardziej żywiołowa i energetyczna schola działająca na Służewie. Są w nią zaangażowani zarówno rodzice, jak i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Dzięki ich zaangażowaniu swój niepowtarzalny charakter mają Msze św. rodzinne, sprawowane w naszym kościele w każdą niedzielę o godz. 11.00. Gdy nadchodzą wakacje i nie zawsze udaje się zebrać odpowiedni skład, od razu zaczynamy tęsknić. Schola rodzinna pomaga także podczas Mszy św. dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej, podczas samej uroczystości i w ramach Białego Tygodnia.

Jeśli Ty lub Twoje dziecko chce dołączyć do tej ekipy – prosimy o kontakt z Iloną Lelko-Indeką pod adresem [email protected]


Schola czternastkowa

Podczas niedzielnych Mszy św. o godz. 14.00 w modlitwie pomaga schola czternastkowa. Składa się z kilkudziesięciu osób w różnym wieku. Próby scholi odbywają się raz w tygodniu oraz w każdą niedzielę przed Mszą.

Kontakt ze scholą i informacje o terminach prób można uzyskać pisząc na adres [email protected]


Schola młodzieżowa – REJS

Młodzi z Duszpasterstwa Młodzieży REJS spotykają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 18.30. Wcześniej odbywa się próba. Schola skupia uczniów szkół ponadpodstawowych.


Schola akademicka – STUDNIA

Studenci i młodzi dorośli, będący członkami Duszpasterstwa Akademickiego STUDNIA, modlą się w każdą niedzielę wspólnie podczas Mszy św. o godz. 20.15. Próby scholi odbywają się przed niedzielną Eucharystią i dodatkowo raz w tygodniu.

Kontakt ze scholą i informacje o terminach prób można uzyskać odwiedzając stronę scholi Duszpasterstwa Akademickiego.


Schola Kantorów św. Jana Chrzciciela

W 2018 r. zawiązała się grupa mężczyzn, którzy przygotowują śpiewy gregoriańskie. Można ich spotkać zwykle raz w miesiącu na Mszach świętych sprawowanych w naszym kościele. Terminy najbliższych takich Mszy można znaleźć zawsze na profilu facebookowym tej scholi. To także dobra droga, aby się z nimi skontaktować. Odpowiedzialnym za tę scholę jest Mateusz Krakowczyk.


„Duża schola”

Podczas pięciu największych corocznych wydarzeń w kalendarzu naszego kościoła – tj. podczas Pasterki, Triduum Paschalnego, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a także podczas obłóczyn nowicjatu i pierwszych ślubów zakonnych w połowie sierpnia – podczas uroczystych liturgii naszą modlitwę prowadzi śpiew w wykonaniu tzw. dużej scholi. Składa się ona z przedstawicieli wszystkich wymienionych wyżej grup, które na co dzień śpiewają na Służewie, oraz z osób, które uczestniczą jedynie właśnie w tej dużej scholi. Każdorazowo przygotowanie takiej liturgii to kilkanaście godzin prób, rozłożonych na kilka tygodni. Wszyscy wiele ćwiczą, aby podczas liturgii nie skupiać się wyłącznie na technicznej poprawności i świetnym warsztacie muzycznym, ale przede wszystkim – aby swoim śpiewem samemu się modlić i prowadzić do modlitwy innych uczestników.

Próby „dużej scholi” są ogłaszane na początku Adwentu i Wielkiego Postu, informacje są zawsze podane także na naszej stronie internetowej. W razie potrzeby – kontakt z organizatorami tej scholi jest możliwy pod adresem [email protected]

 


Śpiew podczas ślubów

Wszystkie informacje w tej sprawie znajdziesz w zakładce Ślub w naszym kościele.


Szkoła Śpiewu Liturgicznego

Od kilku lat przy naszym klasztorze działa także Szkoła Śpiewu Liturgicznego, która prowadzi zajęcia dla osób zainteresowanych śpiewem liturgicznym i prowadzeniem scholi w parafiach. Nabór do Szkoły odbywa się wczesną jesienią (wrzesień/październik), a zajęcia odbywają się w wybrane weekendy w ciągu roku (od października do czerwca). Opiekę duszpasterską nad Szkołą sprawuje o. Dominik Zarychta OP, a nad jej programem i organizacją czuwają Urszula Rogala i Zofia Borkowska.

Wszystkie informacje o Szkole – na stronie internetowej Szkoły.