Bierzmowanie


BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY


Przygotowanie młodzieży do bierzmowania w Archidiecezji Warszawskiej trwa dwa lata.

Zapraszamy na pierwszy rok dwuletniego kursu przygotowującego do bierzmowania w roku szkolnym 2023/2024. Udzielenie bierzmowania planowane jest na maj/czerwiec 2025 r.

Warunki przyjęcia na pierwszy rok przygotowania:
1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica / opiekuna prawnego
2. udział w lekcjach religii w szkole lub wyjaśnienie przyczyn rezygnacji z takich lekcji
3. obecność kandydata i jednego z rodziców na obowiązkowym spotkaniu informacyjnym w poniedziałek, 2 października, o godz. 19.00

Na pierwszy rok przygotowania możemy przyjąć uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych. Nie ma konieczności przynależności do naszej parafii, o ile kandydat i rodzice zgadzają się na uczęszczanie na spotkania w naszym kościele i wiążące się z tym trudy.

Uwaga, liczba miejsc na pierwszym roku przygotowań jest ograniczona i prawdopodobnie nie będziemy mogli przyjąć wszystkich otrzymanych zgłoszeń. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń (po 26 września) prześlemy mailowo informację, czy przyjęliśmy Twoje zgłoszenie.

Ogólne zasady I roku przygotowań:
– raz w miesiącu obowiązkowa obecność w naszym kościele na Mszy dla uczestników przygotowania (terminy tych spotkań zostaną podane na spotkaniu informacyjnym); po Mszy odbywa się obowiązkowa katecheza dla kandydatów
uczestnictwo w Mszach w pozostałe niedziele w dowolnym kościele, wynikające z przykazań kościelnych i Bożych

Zgłoszenia przyjmowaliśmy w dniach 10-26 września, zakończyliśmy przyjmowanie kolejnych zgłoszeń.BIERZMOWANIE DOROSŁYCH


Osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia) zapraszamy do udziału w cyklu spotkań przygotowujących do przyjęcia bierzmowania w naszym kościele.

Zgłoszenia przyjmowaliśmy w dniach 10-30 września, zakończyliśmy przyjmowanie kolejnych zgłoszeń.

Najbliższa edycja przygotowania rozpocznie się prawdopodobnie wiosną 2024 r. Szczegóły będą dostępne na tej stronie w terminie późniejszym.


Kontakt: [email protected]