Mieszkańcy

Lucjan Sobkowicz OP

przeor klasztoru

w Zakonie: od 2001 r., święcenia kapłańskie: 2007 r.

nagrania kazań

Kontakt

Ryszard Kurecki OP

w Zakonie: od 1951 r., święcenia kapłańskie: 1959 r.

Aleksander Hauke-Ligowski OP

w Zakonie: od 1960 r., święcenia kapłańskie: 1965 r.

Kontakt

Stanisław Gomółka OP

kapelan Centrum Alzheimera, opiekun Ruchu Rodzin Nazaretańskich

w Zakonie: od 1975 r., święcenia kapłańskie: 1981 r.

Kontakt

Zbigniew Pajda OP

lektor konwentu, sekretarz Instytutu Tomistycznego, redaktor techniczny publikacji IT

w Zakonie: od 1979 r., święcenia kapłańskie: 1985 r.

nagrania kazań

Kontakt

Stanisław Górski OP

w Zakonie: od 1984 r., święcenia kapłańskie: 1990 r.

nagrania kazań

Kontakt

Hieronim Kaczmarek OP

wikariusz parafii, opiekun grupy Spotkań Małżeńskich, opiekun katechumenatu dorosłych, duszpasterz Wyspy Skarbów (grupa młodych mam z dziećmi)

w Zakonie: od 1985 r., święcenia kapłańskie: 1991 r.

nagrania kazań

Kontakt

Dariusz Kantypowicz OP

wikariusz parafii, opiekun Wieczorów dla Zakochanych

w Zakonie: od 1985 r., święcenia kapłańskie: 1991 r.

nagrania kazań

Kontakt

Jarosław Zioło OP

w Zakonie: od 1986 r., święcenia kapłańskie: 1992 r.

Marek Nowak OP

wykładowca Kolegium oo. Dominikanów w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego

w Zakonie: od 1987 r., święcenia kapłańskie: 1993 r.

nagrania kazań

Kontakt

Marek Kosacz OP

kapelan mniszek dominikańskich i asystent fraterni w Radoniach

w Zakonie: od 1987 r., święcenia kapłańskie: 1993 r.

Kontakt

Piotr Wtykło OP

brat współpracownik, zakrystian

w Zakonie: od 1987 r.

Kontakt

Jan Mszyca OP

brat współpracownik, wicesyndyk klasztoru, odpowiedzialny za sprawy gospodarcze

w Zakonie: od 1988 r.

Kontakt

Karol Karbownik OP

duszpasterz absolwentów

w Zakonie: od 1994 r., święcenia kapłańskie: 2000 r.

nagrania kazań

Kontakt

Mariusz Skowroński OP

brat współpracownik, zakrystian, opiekun warsztatów pisania ikon oraz Studium Chrześcijańskiego Wschodu

w Zakonie: od 1994 r.

Kontakt

Michał Mrozek OP

wicedyrektor Instytutu Tomistycznego, dyrektor Studium Dominicanum,

w Zakonie: od 1995 r., święcenia kapłańskie: 2001 r.

nagrania kazań

Kontakt

Michał Szałkowski OP

opiekun cyklu wykładów Oto Matka twoja, wspólnoty Żywego Różańca, Apostolatu Maryi Królowej III Tysiąclecia i Różańca Rodziców, rekolekcjonista

w Zakonie: od 1996 r., święcenia kapłańskie: 2003 r.

nagrania kazań

Kontakt

Radosław Broniek OP

subprzeor, wicedyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

w Zakonie: od 1997 r., święcenia kapłańskie: 2003 r.

nagrania kazań

Kontakt

Rafał Skrobacz OP

pomoc w parafii

w Zakonie: od 1997 r., święcenia kapłańskie: 2004 r.

nagrania kazań

Kontakt

Norbert Oczkowski OP

duszpasterz Wspólnoty św. Dobrego Łotra, grupy Droga i grupy modlitewnej „U Dominika”, opiekun Szkoły Śpiewu Liturgicznego

w Zakonie: od 1998 r., święcenia kapłańskie: 2005 r.

nagrania kazań

Kontakt

Mateusz Przanowski OP

dyrektor Instytutu Tomistycznego

w Zakonie: od 2000 r., święcenia kapłańskie: 2004 r.

nagrania kazań

Kontakt

Janusz Pyda OP

pracownik Instytutu Tomistycznego

w Zakonie: od 2000 r., święcenia kapłańskie: 2006 r.

nagrania kazań

Kontakt

Maciej Okoński OP

bibliotekarz konwentu

w Zakonie: od 2001 r., święcenia kapłańskie: 2007 r.

nagrania kazań

Kontakt

Michał Chaberek OP

pracownik Fundacji En Arche, pomoc w parafii, spowiednik sióstr

w Zakonie: od 2001 r., święcenia kapłańskie: 2007 r.

nagrania kazań

Kontakt

Emil Smolana OP

dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych

w Zakonie: od 2002 r., święcenia kapłańskie: 2008 r.

nagrania kazań

Kontakt

Krzysztof Michałowski OP

proboszcz parafii, opiekun pierwszoczwartkowych wieczorów modlitwy uwielbienia

w Zakonie: od 2002 r., święcenia kapłańskie: 2008 r.

nagrania kazań

Kontakt

Łukasz Woś OP

duszpasterz akademicki, promotor powołań

w Zakonie: od 2002 r., święcenia kapłańskie: 2008 r.

nagrania kazań

Kontakt

Krzysztof Pałys OP

magister nowicjatu

w Zakonie: od 2003 r., święcenia kapłańskie: 2009 r.

nagrania kazań

Kontakt

Łukasz Filc OP

duszpasterz akademicki

w Zakonie: od 2003 r., święcenia kapłańskie: 2009 r.

nagrania kazań

Kontakt

Adam Choma OP

wicedyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, koordynator przygotowań młodzieży do bierzmowania, opiekun strony internetowej i social media klasztoru

w Zakonie: od 2005 r., święcenia kapłańskie: 2017 r.

Kontakt

Tomasz Pękala OP

kierownik biblioteki Instytutu Tomistycznego, duszpasterz rodzin DROPS, opiekun gości

w Zakonie: od 2006 r., święcenia kapłańskie: 2012 r.

nagrania kazań

Kontakt

Wojciech Garbat OP

pomoc w parafii

w Zakonie: od 2007 r., święcenia kapłańskie: 2013 r.

Kontakt

Dariusz Czajkowski OP

duszpasterz duszpasterstwa młodzieży REJS, katecheta, nauczyciel historii sztuki

w Zakonie: od 2009 r., święcenia kapłańskie: 2015 r.

nagrania kazań

Kontakt

Krzysztof Ośko OP

pracownik Instytutu Tomistycznego, opiekun wspólnoty koreańskiej

w Zakonie: od 2009 r., święcenia kapłańskie: 2015 r.

nagrania kazań

Kontakt

Mariusz Kulig OP

wikariusz parafii, pomoc w przygotowaniu do I Komunii św., zakrystian większy

w Zakonie: od 2012 r., święcenia kapłańskie: 2018 r.

nagrania kazań

Kontakt

Dominik Zarychta OP

syndyk klasztoru, asystent fraterni świeckich dominikanów pw. bł. Michała Czartoryskiego, duszpasterz grupy wsparcia rodziców dziecka utraconego

w Zakonie: od 2012 r., święcenia kapłańskie: 2019 r.

nagrania kazań

Kontakt

Dawid Grześkowiak OP

submagister nowicjatu, duszpasterz Wspólnoty św. Dobrego Łotra, grupy Droga i grupy modlitewnej „U Dominika”

w Zakonie: od 2014 r., święcenia kapłańskie: 2020 r.

nagrania kazań

Kontakt

Piotr Laskowski OP

duszpasterz powołań, pomoc w duszpasterstwie młodzieży REJS

w Zakonie: od 2014 r., święcenia kapłańskie: 2021 r.

nagrania kazań

Kontakt

Paweł Kuś OP

magister prenowicjatu, duszpasterz ministrantów

w Zakonie: od 2016 r., święcenia kapłańskie: 2021 r.

nagrania kazań

Kontakt