Inicjatorami i opiekunami Apostolatu na świecie są Heroldowie Ewangelii, EP (łac. Evangelii Praecones) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Wiernych na prawie papieskim.

Celem Stowarzyszenia jest apostolstwo i ewangelizacja w szerokim znaczeniu tego słowa.

Stowarzyszenie uzyskało aprobatę Stolicy Apostolskiej dekretem Rady Papieskiej ds. Świeckich z dnia 22 lutego 2001 roku.

Jan Paweł II koronuje figurę

Podczas audiencji generalnej dnia 28 lutego 2001 roku Ojciec Święty Jan Paweł II ukoronował przywiezioną przez Heroldów i przeznaczoną do peregrynacji figurę Matki Bożej Fatimskiej i pobłogosławił pierwszą Kapliczkę Niepokalanego Serca Maryi, która stała się zaczątkiem Apostolatu w jego obecnym kształcie.

Na koniec Ojciec Święty skierował do Heroldów słowa zachęty:

„Głoście odważnie Pana naszego Jezusa Chrystusa całemu światu. Bądźcie zwiastunami Dobrej Nowiny przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi.”

Heroldowie Ewangelii

Z papieskim błogosławieństwem w krótkim czasie Apostolat rozwinął się na świecie w kilkudziesięciu krajach na sześciu kontynentach.

Polska podjęła Apostolat dnia 3 maja 2007 roku i tym samym stała się częścią tego dzieła.

Kapliczka Maryi, Królowej Trzeciego Tysiąclecia

W dniu 5 marca 2018 roku Apostolat został oficjalnie włączony w skład członków Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej.

Został również zaproszony, jako obserwator, do uczestnictwa w spotkaniach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich.


Więcej informacji

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przybliżają historię i duchowość Apostolatu, jak również zawierają jego opis i obecny kształt w Polsce.

Są to dokumenty przedstawione Kościołowi, które – po uzyskaniu akceptacji – stanowiły podstawę do podjęcia dalszych kroków formalnych:

Opis i historia [PDF]
(dokument stanowiący podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego w sprawie przyjęcia Apostolatu w skład członków Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej)

Prezentacja
(str. 1-12: dokument w formie prezentacji ze slajdami, przedstawiony członkom Rady Zrzeszeń Katolickich AW na spotkaniu plenarnym w dniu 5 marca 2018 roku, w oparciu o który Rada podjęła decyzję o przyjęciu Apostolatu w skład jej członków; str. 13-19: prezentacja Heroldów Ewangelii i zespołów odpowiedzialnych za Apostolat – informacja dodana w terminie późniejszym, w związku z wizytą Heroldów w Polsce w dniach 10-20 września 2018 r.)

Kontakt:

Kapłanem-opiekunem Apostolatu w naszej parafii jest obecnie o. Michał Szałkowski OP.

Koordynator parafialny (opiekun świecki): Honorata Sidor (e-mail: [email protected], tel. 604281320).


Wizyta Heroldów Ewangelii – 10 września 2018 r.

W poniedziałek, 10 września 2018 r., naszą parafię nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej, Królowej Trzeciego Tysiąclecia, oraz Heroldowie Ewangelii. Prezentujemy nagranie kazania o. Pablo Wernera EP wygłoszonego podczas Mszy św. oraz zdjęcia z tego wydarzenia.

kliknij, aby obejrzeć cały album