Pogrzeb

Sprawy związane z pogrzebem są załatwiane w naszej kancelarii parafialnej w miarę możliwości o każdej porze dnia (także poza godzinami dyżurów). Dotyczy to zarówno zgłoszenia pogrzebu, jak i potrzeby uzyskania pozwolenia na pochówek mieszkańca naszej parafii w innym kościele.

W obu przypadkach należy przedstawić do wglądu akt zgonu, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego. W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły. Prosimy także o dostarczenie zaświadczenia o sakramentach, które przyjmował zmarły przed śmiercią (jeśli taka sytuacja miała miejsce, np. w szpitalu czy hospicjum).

Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (tzn. z przyjęciem Komunii św. i poprzedzone – jeśli jest taka potrzeba – spowiedzią).

Podczas Mszy św. pogrzebowej jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

Sprawy związane z pochówkiem na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej należy załatwiać w zarządzie cmentarza przy parafii św. Katarzyny – tutaj więcej informacji.