Posługa chorym

Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić na początku każdego miesiąca; przed odwiedzinami ojcowie ustalają telefonicznie termin wizyty.

Zgłoszenia chorych przyjmujemy telefonicznie na furcie klasztornej (536 004 116), osobiście w kancelarii parafialnej, telefonicznie (536 004 126) lub mailowo pod adresem [email protected]

Przy naszej parafii działa także Wspólnota osób chorych i niepełnosprawnych, która spotyka się co miesiąc. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.