Klasztor

Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego

ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa
tel. na furtę: 536 004 116

e-mail w sprawach braci i klasztoru: [email protected]

e-mail w sprawach parafialnych: [email protected]

e-mail do redakcji strony: [email protected]

furta (przy wejściu do budynku klasztoru) czynna od poniedziałku do soboty w godz. 8.30-20.30