Spowiedź

Spowiadamy od poniedziałku do niedzieli zgodnie z poniższym grafikiem od wskazanej godziny do ostatniej osoby.


Informujemy, że w nagłych wypadkach (choroba, nieplanowany wyjazd, konieczność zastępstwa) może nastąpić zmiana spowiedników.