Ślub w naszym kościele

Jeśli szukasz informacji dotyczących kursów przedmałżeńskich i poradni rodzinnej – kliknij tutaj i przejdź na stronę ze szczegółami w tej sprawie.

Natomiast na tej stronie:

 


Wybierając na miejsce ślubu kościół św. Dominika, narzeczeni decydują się na wszystko to, co stanowi o charakterze tej świątyni i osób, które w niej posługują. Dotyczy to ojca, który przewodniczy liturgii i pobłogosławi związek małżeński, ustaleń w sprawie muzyki podczas ślubu i wystroju kościoła.

Rezerwacja terminu ślubu

Rezerwację terminu przyjmujemy jedynie podczas osobistej wizyty narzeczonych w naszej kancelarii parafialnej. W naszym kościele – ze względu na dużą liczbę ślubów – terminy należy rezerwować z możliwie dużym wyprzedzeniem, przynajmniej kilku miesięcy (a niekiedy nawet rok wcześniej).

Śluby błogosławimy jedynie w soboty; nie ma możliwości pobłogosławienia ślubu w innym dniu tygodnia, także w tzw. „długie weekendy”.

Przyjęcie przez nas rezerwacji terminu ślubu nie jest równoznaczne z tym, że będzie możliwe zawarcie przez narzeczonych sakramentu małżeństwa. Tę możliwość weryfikuje dopiero sporządzenie protokołu przedślubnego i zebranie dokumentów, które następuje na ok. 3 miesiące przed terminem ślubu.

Między rezerwacją terminu a ślubem

Okres między rezerwacją terminu a samym ślubem należy wykorzystać na bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa. Polega to na udziale w odpowiednim kursie przedmałżeńskim (w jednej z zatwierdzonych form) oraz na spotkaniach w poradni rodzinnej.

Oba elementy przygotowania można zrealizować w dowolnym miejscu, niekoniecznie w naszej parafii. Nie warto odkładać tego na ostatnie miesiące przed ślubem – dobrze jest mieć to przygotowanie zakończone na ok. pół roku przed terminem ślubu.

O przygotowaniu do małżeństwa w naszej parafii (w formie kursów i poprzez poradnię rodzinną) informujemy na osobnej stronie – kliknij tutaj.

Formalności przedślubne

Najpóźniej na około trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu narzeczeni powinni rozpocząć gromadzenie niezbędnych dokumentów. Na około dwa miesiące przed terminem ślubu należy skontaktować się z nami mailowo z informacją o zebranych dokumentach. W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

  • aktualne świadectwo chrztu obydwu osób (tzn. wystawione nie wcześniej niż na 6 miesiący przed terminem ślubu – dla przykładu: jeśli ślub jest zaplanowany na 15 października, świadectwo musi być wystawione po 15 kwietnia)
  • świadectwo przyjęcia bierzmowania obydwu osób (jako adnotacja na świadectwie chrztu lub – w przypadku braku takiej adnotacji – osobny dokument)
  • dowód osobisty
  • w celu zawarcia tzw. małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) należy dostarczyć specjalne zaświadczenie z USC wydane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu (załatwienie formalności w USC może trwać ok. 3 tygodni)
  • jeśli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie od jednego z proboszczów na przeprowadzenie formalności przedślubnych i pobłogosławienie małżeństwa w parafii św. Dominika w Warszawie
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można je ewentualnie dostarczyć już po spisaniu protokołu)
  • świadectwo odbycia spotkań w poradni rodzinnej (można je ewentualnie dostarczyć już po spisaniu protokołu)

W przypadku małżeństwa z osobą nieochrzczoną, niewierzącą lub innego wyznania oraz w przypadku małżeństwa z osobą po rozwodzie cywilnym lub po stwierdzeniu nieważności małżeństwa kościelnego wymagane są dodatkowe dokumenty i procedury. W takim przypadku prosimy o jak najwcześniejszy kontakt mailowy z naszą kancelarią parafialną.

UWAGA! W celu umówienia się na spisanie protokołu przedślubnego prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy. Bez takiego wcześniejszego kontaktu wizyta w kancelarii parafialnej będzie bezcelowa.

Jeśli osoba mieszkająca na terenie naszej parafii ma zamiar zawrzeć małżeństwo poza naszą parafią, a wszelkie formalności narzeczeni chcą przeprowadzić w parafii ślubu, konieczne jest wydanie odpowiedniego zezwolenia (tzw. substytucji). Taki dokument można uzyskać podczas osobistej wizyty narzeczonych w naszej kancelarii parafialnej w godzinach dyżurów.

Jeśli natomiast ślub naszego parafianina ma się odbyć w innej parafii, ale formalności mają być przeprowadzone u nas – prosimy o jak najwcześniejszy kontakt mailowy z nami w celu ustalenia szczegółów.

Zapowiedzi przedślubne

Po sporządzeniu protokołu narzeczeni otrzymują prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafiach, na terenie których obecnie mieszkają. Tę prośbę należy dostarczyć do kancelarii tych parafii, ustalić termin wygłoszenia zapowiedzi (to minimum dwie kolejne niedziele), a następnie – po wygłoszeniu zapowiedzi – odebrać odpowiednie potwierdzenie tego faktu. Takie potwierdzenie należy dostarczyć do nas najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem ślubu.

Organizacja ślubu

Nie zapewniamy dekoracji kościoła. Można umówić się na wspólną dekorację kościoła z innymi parami, biorącymi ślub w tym samym terminie.

W trakcie ślubu posługuje nasz organista. To on jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z muzyką w czasie ślubu. Dotyczy to w szczególności ustalenia w porozumieniu z narzeczonymi i zaakceptowania całości repertuaru muzycznego, jak również koordynowania ewentualnej współpracy ze scholą. UWAGA! Nie ma możliwości zaangażowania kogokolwiek w śpiew lub grę na instrumentach bez wcześniejszej wiedzy i zgody na to ze strony naszego organisty. Dotyczy to szczególnie zespołów, organistów, muzyków itp. aktualnie niezwiązanych duszpastersko z naszym kościołem.

Na kilka dni przed terminem ślubu narzeczeni otrzymają informację, który ojciec będzie błogosławił ślub i jak się z nim skontaktować. Warto jak najszybciej umówić się z tym ojcem na spotkanie, aby omówić szczegóły liturgii sakramentu małżeństwa.

Podpisanie dokumentów małżeńskich następuje bezpośrednio przed liturgią w zakrystii kościoła. Stawiają się tam narzeczeni oraz obydwoje świadków (świadkowie – z dowodami tożsamości).

W kościele i na terenie dookoła kościoła obowiązuje bezwzględny zakaz sypania i rzucania: monetami, confetti, ryżem, serpentynami, płatkami kwiatów, wyciętymi serduszkami itp.