Spotkania w roku 2022/2023


Spotkania w roku 2022


Spotkania w roku 2019/2020

Dodatkowe materiały:

kazanie koronacyjne obrazu MB Żółkiewskiej – do wykładu z 31.10.2019

Spotkania w roku 2018/2019


Spotkania w roku 2017/2018

Dodatkowe materiały:

[PDF] prezentacja do wykładu dr Iwony Zielonki z 22.02.2018
[PDF] prezentacja do wykładu dr Iwony Zielonki z 15.03.2018
[PDF] prezentacja do wykładu dr Iwony Zielonki z 19.04.2018

Spotkania w roku 2016/2017

Dodatkowe materiały:

[PDF] ilustracje do wykładu ks. prof. Janusza Kręcidło MS z 26.01.2017
[PDF] ilustracje do wykładu s. dr Anny Dudy z 16.03.2017
[PDF] ilustracje do wykładu o. Stanisława Rudzińskiego z 11.05.2017

Wykłady zrealizowane w roku 2015/2016


Wykłady zrealizowane w roku 2014/2015
Obecność Maryi w cudownym wizerunku i w naszym życiu

W roku akademickim 2014/2015 cykl „Oto Matka twoja” tematyką przygotowanych wykładów nawiązywał do duszpasterskiego wydarzenia, jakim w Archidiecezji Warszawskiej było nawiedzenie Ikony Matki Bożej Częstochowskiej. To liturgiczno-pastoralne przeżywanie duchowej obecności Maryi w historycznej kopii Jasnogórskiego Obrazu we wspólnotach parafialnych naszej Archidiecezji rozpoczęło się w czerwcu 2014 roku i trwało do 7 czerwca 2015 r., tj. do Święta Dziękczynienia. Mimo tego, że w ubiegłych latach podejmowaliśmy już zagadnienia mariologiczno-maryjne związane z Częstochowską Hodegetrią oraz tzw. polską drogą maryjną, uznaliśmy jednak za wielce pożyteczne, aby w/w pastoralna inicjatywa poszerzona została o teologiczno-historyczną refleksję. W przeważającej większości tematy wykładów są więc zogniskowane wokół fenomenu obecności Matki Bożej tak w Jej cudownym wizerunku, jak i w naszej złożonej historii – zarówno tej społeczno-politycznej, jak i w tej rodzinnej i osobistej.
W ramach cyklu pojawił się także przełożony z poprzedniego roku wykład Pana Profesora Zbigniewa Treppy: Gudaelupa, fenomen archeopoietos. Z kolei pragnąc zaakcentować biblijne źródła mariologii, dodaliśmy do cyklu wykład ks. prof. dr. hab. Janusza Kręcidło MS: Wiara Maryi na podstawie hymnu Magnificat. Mając także przed oczyma nieuchronnie zbliżający się jubileusz stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, chcieliśmy zwrócić uwagę na jego właściwe przeżycie i dlatego zaprosiliśmy dyrektora Sekretariatu Fatimskiego, ks. dr Krzysztofa Czaplę SAC, z wykładem dotyczącym idei Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która weszła do programu duszpasterskiego wyznaczonego przez Konferencję Episkopatu Polski.

czwartek, 18 września 2014 r., godz. 19:00
o. dr Stanisław Przepierski OP
Obraz Chrystusa w Jasnogóskich Ślubach Narodu»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
sobota, 4 października 2014 r.

czwartek, 23 października 2014 r., godz. 19:00
dr Monika Waluś
Matka Boża Częstochowska w nauczaniu bł. Honorata Koźmińskiego»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 20 listopada 2014 r., godz. 19:00
prof. dr hab. Zbigniew Treppa
Guadelupa, fenomen «acheiropoietos»»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 11 grudnia 2014 r., godz. 19:00
prof. dr hab. Jan Żaryn
Historia peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej
Społeczno-polityczne tło wydarzenia
»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 22 stycznia 2015 r., godz. 19:00
Anna Rastawicka
Co to jest Ruch Pomocników Matki Kościoła?»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 26 lutego 2015 r., godz. 19:00
ks. prof. Janusz Kręcidło MS
Wiara Maryi na podstawie hymnu Magnificat»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 12 marca 2015 r., godz. 19:00
prof. Karol Klauza
Ikona Maryi w rodzinie »»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
»»» prezentacja: Mariologia ikonologiczna
»»» prezentacja: Mariologia picta
»»» prezentacja: Madonna naszych ulic
czwartek, 23 kwietnia 2015 r., godz. 19:00
ks. dr Krzysztof Czapla SAC
Stulecie objawień Matki Bożej – Wielka Nowenna Fatimska »»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
»»» prezentacja
czwartek, 7 maja 2015 r., godz. 19:00
o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Rola Maryi w historii Polski»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 25 czerwca 2015 r., godz. 19:00
ks. prof. Janusz Królikowski
Dlaczego i jak modlimy się do Maryi o cuda?»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)

Wykład zrealizowane w roku 2013/2014
Objawienia maryjne

W roku 2013/2014 w ramach cyklu Oto Matka twoja prześledziliśmy najważniejsze, zatwierdzone przez Kościół objawienia maryjne. Od tzw. pierwszych zapisanych objawień maryjnych, jakie dokonały się w dziejach, a które miał św. Grzegorz Cudotwórca, aż do bardziej nam współczesnych, jak te z lat 80-tych XX w., mających miejsce w rwandyjskim Kibeho. Tym sposobem chcieliśmy przywołać swoistą – jak mówił bł. Jan Paweł II – „geografię” wiary i pobożności maryjnej, „która obejmuje wszystkie miejsca szczególnego pielgrzymowania Ludu Bożego, który szuka spotkania z Bogarodzicą, aby w zasięgu matczynej obecności Tej, «która uwierzyła», znaleźć umocnienie swojej własnej wiary” (zob. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, pkt 28).

Dzięki wykładom odbyliśmy duchowo-teologiczną pielgrzymkę rozciągniętą w czasie, analizując treść orędzi, które wywarły wielki wpływ duchowy i teologiczny na cały Kościół i świat. W objawieniach tych uczestniczyli: karmelita, św. Szymon Stock (Anglia, 1251 r.) – objawienie świętego Szkaplerza; św. Juan Diego (Meksyk – Guadalupe, 1531 r.) – wezwanie do chrystianizacji Ameryk; św. Katarzyna Labouré (Francja – Paryż, 1830 r.) – objawienie Cudownego Medalika; Melania Calvat i Maksymin Giraud (Francja – La Salette, 1846 r.) – wezwanie do nawrócenia, modlitwy i pokuty narodu francuskiego, jak i pozostałych narodów europejskich; św. Bernadetta Soubirous (Francja – Lourdes, 1858 r.) – objawienie ukazujące tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi; Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska (Polska – Gietrzwałd, 1877 r.) – jak dotąd jedyne polskie objawienia maryjne, oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, nawołujące do praktykowania modlitwy różańcowej w intencji nawrócenia grzeszników oraz odzyskania przez Polskę niepodległości; błogosławieni Franciszek i Hiacynta Marto oraz s. Łucja dos Santos (Portugalia – Fatima, 1917 r.) – orędzie wzywające cały świat do pokuty oraz do wynagradzania Bogu za popełniane grzechy, do modlitwy różańcowej w intencji pokoju w Europie i świecie, ponadto objawienie Niepokalanego Serca Maryi oraz nabożeństwa pierwszych sobót.
Ks. dr hab. Wacław Siwak podjął kwestię poprawności interpretacji objawień maryjnych. Tzw. objawienia maryjne nie są bowiem ponad Objawienie dane w Chrystusie Jezusie. Mają to Jezusowe objawienie podkreślać i do niego przyprowadzać.

Tematyka cyklu 2013/2014 miała przyczynić się do poprawnej oceny samych objawień, rozumienia oraz wcielania w życie ich duchowego przesłania. Niech w tym względzie pomocne będą nam cenne uwagi, kryteria oraz dyrektywy zawarte w bogatym nauczaniu Kościoła. „Poznanie prawdziwej nauki katolickiej o Błogosławionej Maryi Dziewicy będzie zawsze kluczem do należytego zrozumienia tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Maryja jest w Kościele jako Matka Chrystusa, równocześnie zaś jako ta Matka, którą Chrystus w tajemnicy Odkupienia dał człowiekowi w osobie Jana Apostoła. Dlatego Maryja swym nowym macierzyństwem w Duchu obejmuje każdego i wszystkich w Kościele, obejmuje również każdego i wszystkich przez Kościół. W tym znaczeniu Maryja – Matka Kościoła jest także jego wzorem. Kościół bowiem «winien brać z Bogarodzicy Dziewicy najprawdziwszy wzór do doskonałego naśladowania Chrystusa»” (por. Paweł VI, Przemówienie z dnia 21 listopada 1964 r.: AAS 56 (1964) 1015).

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem wszystkim czcigodnych Wykładowców oraz Uczestników-Słuchaczy – za współtworzenie naszego cyklu jako pogłębionej formacji intelektualno-duchowej nas wszystkich. Osobne zaś podziękowania należą się Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu – za stałą gotowość do podejmowania formacji mariologiczno-maryjnej naszych słuchaczy. W imieniu dominikanów – Stanisław Przepierski OP.

czwartek, 12 września 2013 r., godz. 19:00
ks. Zbigniew Pawłowski SAC – rektor sanktuarium MB Bolesnej w Kibeho
Rwandyjskie objawienia Matki Bożej Bolesnej w Kibeho (1981-1989 r.)
Historia i przesłanie duchowe
»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
»»» link do filmu wyświetlonego podczas wykładu
»»» zdjęcia ze spotkania
sobota, 5 października 2013 r.

czwartek, 17 października 2013 r., godz. 19:00
ks. dr hab. Wacław Siwak
Jak odczytywać objawienia maryjne
– kilka uwag metodologiczno-teologicznych
»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 14 listopada 2013 r., godz. 19:00
ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy CM
Objawienia Matki Bożej w Paryżu (1830 r.)
Święta Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik
»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 5 grudnia 2013 r., godz. 19:00
ks. dr Teofil Siudy
Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie (1877 r.)»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 23 stycznia 2014 r., godz. 19:00
o. dr hab. Marian Zawada OCD
Objawienia Matki Bożej Szkaplerznej (1251 r.)»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
»»» prezentacja (format PPS)
czwartek, 20 lutego 2014 r., godz. 19:00
o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858 r.)»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 20 marca 2014 r., godz. 19:00
ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
Pierwsze w dziejach objawienia maryjne
– św. Grzegorz Cudotwórca (I poł. III w.)
»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
czwartek, 22 maja 2014 r., godz. 19:00
ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
Objawienia Matki Bożej w La Salette (1846 r.)»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)
»»» zdjęcia (format PPS)
czwartek, 26 czerwca 2014 r., godz. 19:00
ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC
Objawienia Matki Bożej w Fatimie (1917 r.)»»» nagranie dźwiękowe (format MP3)

Wykład zrealizowane w roku 2013
Bóg oraz człowiek w tajemnicach różańca świętego

Rok 2013 obwołany został przez Ojca Świętego, Benedykta XVI, Rokiem Wiary. Dlatego tematem przewodnim wykładów Oto Matka twoja w pierwszej połowie tego roku było zagadnienie: „Bóg oraz człowiek w tajemnicach różańca św.”, mające przybliżyć głęboką, ewangeliczno-katechizmową „zawartość” różańca oraz jej duchowy cel. Z jednej strony modlitwa różańcowa jest przecież skuteczną szkołą wiary, szkołą rozmyślania razem z Maryją nad objawionymi tajemnicami Boga. Z drugiej zaś – nauką i metodą podejmowania darów i owoców Ducha Świętego, wprowadzającego w żywą kontemplację Boga. Różaniec to szkoła Serca i wiary Maryi, w której Duch Święty nieustannie przypomina nam Słowa Mistrza oraz wprowadza nas w świadomą, coraz głębszą komunię z Nim.

Tegoroczna tematyka wykładów została dobrana w tym celu, by pomóc nam wszystkim w głębszym i bardziej wyrazistym dostrzeżeniu obecności w różańcu Tego, od którego Maryja otrzymała wszelki dar (dla siebie i dla nas), czyli Boga Ojca. Ponadto wykłady zmierzają do ukazania dynamicznie ujawniającej się w tajemnicach różańcowych obecności Chrystusa, obrazu Jego Osoby i dzieła. Nie może więc zabraknąć także nauki odczytywania obecności Ducha Świętego w różańcu. Tajemnice różańcowe są streszczeniem Nowego Przymierza, wyrastającego ze Starego Przymierza. Stąd jeden z wykładów objaśni starotestamentowe źródła różańcowych tajemnic.
W różańcu, obok Boga Obu Przymierzy, obecny jest także człowiek. Ta szeroka tematyka, wymagająca skądinąd osobnego potraktowania, sprowadzona została tym razem jedynie do ukazania: (a) człowieka wiary, jakim był święty Józef – ziemski opiekun Pana Jezusa, (b) życia Świętej Rodziny, (c) natury poznawania przez człowieka tajemnic Bożych – w tym wypadku jego zapotrzebowania na obrazowanie Tajemnicy (tego, co niewidzialne dla człowieka) w takiej formie, aby to, co jest w nich obrazowane, nie uległo wypaczeniu, a tym samym nie utrwalało nieprawdziwego obrazu Boga. Z tego też powodu pierwszą część cyklu zakończy wykład o związku biblijnej ilustracyjności tajemnic różańcowych z ikoną (jako starochrześcijańską szkołą uobecniania tajemnicy Boga).

17.01.2013 dr Monika Waluś
Święty Józef i Święta Rodzina w tajemnicach różańcowych
mp3
(29,5 MB)
28.02.2013 ks. prof. Janusz Królikowski
Z Maryją w różańcu odkrywamy oblicze Boga Ojca
mp3
(21,3 MB)
21.03.2013 ks. prof. Waldemar Chrostowski
Starotestamentowe korzenie tajemnic różańcowych
mp3
(21,6 MB)
25.04.2013 ks. prof. Marian Kowalczyk SAC
Dynamiczny obraz Chrystusa-Emanuela przekazywany w tajemnicach różańcowych
mp3
(29,0 MB)
16.05.2013 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Obecność Ducha Świętego w tajemnicach różańcowych
mp3
(26,9 MB)
20.06.2013 ks. prof. Michał Janocha
Obrazy przekazywane w tajemnicach różańca a ikona
mp3
(23,0 MB)

prezentacja
(15,1 MB)

Wykłady zrealizowane w roku 2012

W 2012 r., w ramach cyklu wykładów mariologicznych Oto Matka twoja, zachęcaliśmy do wniknięcia w biblijne źródła tajemnic różańcowych. Znani i cenieni egzegeci oraz teologowie dogmatyczni ukazywali bogactwa tajemnic zbawienia w oparciu o fundamenty biblijne. Dzieło Chrystusa jest klamrą spinającą oraz wypełniającą przesłanie Starego i Nowego Testamentu. Jako takie było ono przedmiotem naszej całorocznej refleksji teologicznej i modlitewnej medytacji.

Okolicznością sprzyjającą doborowi tematu przewodniego oraz zagadnień szczegółowych była przypadająca w 2012 roku 10. rocznica wydania przez bł. Jana Pawła II listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariæ. Błogosławiony Papież zachęca w nim do kontemplacji tajemnicy Chrystusa w zjednoczeniu z Maryją. Wskazuje przy tym na potrzebę podejmowania wysiłku kontemplacji chrześcijańskiego misterium jako prawdziwej pedagogiki świętości, „której podłożem powinno być «chrześcijaństwo wyróżniające się przede wszystkim sztuką modlitwy»” (por. RVM 5).

Dobór tematów szczegółowych miał za cel spójne i wyczerpujące omówienie wszystkich tajemnic Różańca św. Sama zaś kolejność tematów nie pokrywa się z właściwym dla różańca układem tajemnic. Idąc za radą ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego, ustawiliśmy je tak, aby wpisywały się one w treści liturgiczne poszczególnych okresów roku kościelnego 2012. W ten to sposób omawiane zagadnienia sprzyjają bardziej zintegrowanemu i głębszemu przeżywaniu przesłania podejmowanego w wykładach oraz w liturgii Kościoła.

12.01.2012 ks. dr Wacław Siwak
Zwiastowanie i nawiedzenie św. Elżbiety
mp3
(31,9 MB)
02.02.2012 o. prof. Jacek Salij OP
Narodzenie i ofiarowanie w świątyni
mp3
(28,3 MB)
22.03.2012 ks. prof. Waldemar Chrostowski
Modlitwa w Ogrójcu, biczowanie i cierniem ukoronowanie
mp3
(30,0 MB)
19.04.2012 dr hab. Krzysztof Mielcarek
Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie
mp3
(32,2 MB)
17.05.2012 dr Monika Waluś
Zesłanie Ducha Świętego
mp3
(68,4 MB)
21.06.2012 ks. prof. Janusz Królikowski
Przemienienie na Górze Tabor i ustanowienie Najświętszej Eucharystii
mp3
(29,5 MB)
27.09.2012 ks. prof. Roman Bartnicki
Droga Krzyżowa i ukrzyżowanie
mp3
(33,1 MB)
06.10.2012 nagrania
18.10.2012 ks. dr Teofil Siudy
Wesele w Kanie Galilejskiej i głoszenie Królestwa
mp3
(32,4 MB)
15.11.2012 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Wniebowzięcie Maryi i ukoronowanie Jej na Królową nieba i ziemi
mp3
(21,8 MB)
06.12.2012 ks. prof. Waldemar Chrostowski
Odnalezienie w świątyni i chrzest w Jordanie
mp3
(30,7 MB)

Wykłady zrealizowane w roku 2011

27.01.2011 dr Monika Waluś
Idea zawierzenia i naśladowania Maryi w tradycji polskiej. Historia XIX-wiecznej rodzimej duchowości maryjnej – przegląd stanowisk
mp3
(27,2 MB)
24.02.2011 dr Monika Waluś
Idea zawierzenia i naśladowania Maryi w tradycji polskiej – rodzima duchowość maryjna I poł. XX w.
mp3
(33,3 MB)
24.03.2011 o. prof. Zachariasz Jabłoński OSPPE
Polska droga maryjna według Ks. Prymasa Augusta kard. Hlonda
mp3
(29,1 MB)
28.04.2011 ks. dr Teofil Siudy
Rola i miejsce Maryi w programie Wielkiej Nowenny – według Ks. Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego
mp3
(34,2 MB)
19.05.2011 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Dlaczego i w jaki sposób Episkopat Polski dążył do oddania Kościoła, ojczyzny i świata Matce Chrystusa?
mp3
(28,3 MB)
16.06.2011 ks. prof. Janusz Królikowski
Oddanie i zawierzenie Maryi w doświadczeniu i teologii Jana Pawła II
mp3
(32,7 MB)
15.09.2011 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Myśl maryjna św. Maksymiliana Marii Kolbego
mp3
(26,7 MB)
01.10.2011 mp3
20.10.2011 o. prof. Bogusław Kochaniewicz OP
Peregrynacja ikony czy peregrynacja Maryi? Polski fenomen – obecność duchowa Maryi we wspólnocie wiernych
mp3
(23,7 MB)
17.11.2011 ks. dr Wacław Siwak
Przez Maryję do Jezusa czy przez Jezusa do Maryi? Drogi współczesnej duchowości maryjnej
mp3
(31,5 MB)
01.12.2011 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Maryja arcydziełem Ducha Świętego – co to znaczy dla nas?
mp3
(30,9 MB)

Wykłady zrealizowane w roku 2010

28.01.2010 prof. Wojciech Kurpik
Tajemnice Ikony MB Częstochowskiej w świetle prac konserwatorskich
mp3
(11,4 MB)
25.02.2010 ks. dr Teofil Siudy
Maryja w misterium Kościoła w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II
mp3
(9,9 MB)
18.03.2010 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Kryteria prawdziwości objawień maryjnych
mp3
(9,2 MB)
22.04.2010 o. Stanisław Przepierski OP
Maryja w tajemnicy Chrystusa – na podstawie I części Redemptoris Mater Sługi Bożego Jana Pawła II
mp3
(7,0 MB)
20.05.2010 o. prof. Andrzej Potocki OP
Pobożność maryjna w Polsce
mp3
(10,0 MB)
17.06.2010 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Maryja, Matka Kościoła
mp3
(7,0 MB)
23.09.2010 Marta Wójcik
Kult Matki Bożej w nauczaniu Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
mp3
(10,0 MB)
02.10.2010
Pierwszy Warszawski Dzień Modlitwy Różańcowej w Sanktuarium Niepokalanej Królowej Różańca Świętego – kościół oo. dominikanów na Służewie
relacja
mp3
28.10.2010 o. prof. Bogusław Kochaniewicz OP
Wkład dominikanów w rozwój modlitwy różańcowej
mp3
(10,1 MB)
18.11.2010 ks. dr Janusz Kumala MIC
Stabat Mater – Maryja w tajemnicy Krzyża
mp3
(16,5 MB)
09.12.2010 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Maryja – pierwsza chrześcijanka oraz wzór i typ Kościoła

Wykłady zrealizowane w roku 2009

29.01.2009 o. Stanisław Przepierski OP
Teologiczna wymowa obrazu Matki Bożej Żółkiewskiej – prezentacja enklaw semantycznych
mp3
(9,5 MB)
26.02.2009 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Niepokalane Poczęcie Maryi
mp3
(10,4 MB)
26.03.2009 o. prof. Jacek Salij OP
Boże Macierzyństwo Maryi
mp3
(10,3 MB)
16.04.2009 ks. prof. Janusz Królikowski
Maryja apokaliptyczna – znakiem zwycięstwa dla Kościoła
mp3
(10,7 MB)
28.05.2009 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Dziewictwo Maryi, Matki Chrystusa
mp3
(9,5 MB)
18.06.2009 ks. dr Teofil Siudy
Maryja Królową nieba i ziemi
mp3
(12,4 MB)
24.09.2009 o. Stanisław Przepierski OP
Królowa Różańca świętego
mp3
(9,8 MB)
29.10.2009 o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv
Pośrednictwo Maryi – problem wszechpośrednictwa
mp3
(9,7 MB)
26.11.2009 ks. dr Kazimierz Pek MIC
Wniebowzięcie Maryi
mp3
(12,4 MB)
10.12.2009 o. Stanisław Przepierski OP
Niepokalane Serce Maryi