Spotykamy się od września 2015 roku,
we wtorki, o godz. 19.15, w sali 3 w krużgankach kościoła

Cel spotkań:

– podtrzymywanie i umacnianie swojej wiary
– poznawanie Boga i przyjmowanie Jego miłości
– praktyczna nauka modlitwy wspólnej i wielbienia Boga
– budowanie, ważnych dla wiary, osobowych relacji
– odkrywanie charyzmatów i posługiwanie nimi

Elementy spotkania:

– słuchanie słowa Bożego i dzielenie się nim
– modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i prośby
– modlitwa śpiewem, opartym na słowach Biblii
– adoracja Najśw. Sakramentu i świętowanie
– katecheza i dzielenie się w grupkach