Zapraszamy na nowy cykl konferencji w Studium Chrześcijańskiego Wschodu, poświęcony tematowi przyjaźni, a szczególnie przyjaźni z Bogiem. Program dostępny jest na plakacie.

Studium skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie duchowości, sztuki i tradycji chrześcijańskiego Wschodu (a także ich analogii w kulturze chrześcijańskiego Zachodu). Zajęcia Studium prowadzone są w cyklu rocznym, odbywają się raz w miesiącu, w soboty w godz. 14.30-17.45 + 45 minut modlitwy ciszy z adoracją Jezusa (dla chętnych). Pomiędzy dwoma wykładami dostępna jest kawiarenka i księgarenka. Opłata roczna za Studium wynosi 200 zł.

Szczegóły na stronie studiumikony.pl