Namaszczenie

Zgłoszonych chorych staramy się odwiedzić na początku każdego miesiąca; przed odwiedzinami ojcowie ustalają telefonicznie termin wizyty.

Zgłoszenia chorych przyjmujemy telefonicznie na furcie klasztornej (536 004 116), telefonicznie lub osobiście w kancelarii parafialnej (536 004 126) lub mailowo pod adresem [email protected]