Nasze duszpasterstwo służy formacji osób w wieku postudenckim.