Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach


Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (DCI) jest instytucją pomagającą osobom poszkodowanym przez destrukcyjną działalność sekt lub uwikłanym w niedojrzałe, nadbudowane na manipulacji formy przynależności do grup czy wspólnot. Udzielamy wsparcia rodzinom i bliskim osób zmanipulowanych. Głównym celem naszej pracy jest pomoc konkretnym osobom, a nie spór z określonymi grupami. Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do uzyskania pełnej wiedzy na temat grupy, z którą ma kontakt. Zainteresowanym osobom przekazujemy informacje o konkretnej grupie – zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Udostępniamy również informacje dotyczące metod manipulacji, podajemy sposoby przeciwdziałania im oraz zasady postępowania wobec osób uwikłanych w „sekciarski” typ przynależności. W naszym Centrum prowadzimy również działalność badawczą, ekspercką i edukacyjną. Ze szczegółowymi celami naszej działalności możesz zapoznać się na prowadzonej przez nas stronie internetowej https://sekty.dominikanie.pl/strona-glowna/o-nas


Konsultacje w naszym Centrum są bezpłatne. Nasze Centrum utrzymuje się jednak z dobrowolnych ofiar. Jeżeli możesz wesprzeć naszą działalność, prosimy o wpłatę na nasze konto. Nr konta: 68 1600 1374 1849 2174 0000 0027 z dopiskiem „DCI-darowizna na cele kultu religijnego” – darowiznę na cele kultu religijnego rozliczysz w zeznaniu rocznym PIT w załączniku PIT/0 w części B1 i D. Więcej informacji patrz: Wspomóż naszą misję.
Przynależność do Kościoła katolickiego nie jest warunkiem wstępnym ani narzuconym przez nas etapem uzyskiwania pomocy w naszym Centrum.


• adres korespondencyjny: Klasztor oo. Dominikanów, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa
• gdzie jesteśmy – <<< kliknij tutaj >>>
• e-mail: [email protected]
• strona internetowa: www.sekty.dominikanie.pl
• konsultacje telefoniczne: wtorek 9.00-12.00 oraz 13.00-15.00 oraz środa 16.00-19.00
• telefon: 536 004 142 lub 662 180 945
• konsultacje w formie on-line: środa 16.00-19.00


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO): Chcemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem i w sposób dla Ciebie przejrzysty. Dlatego dane osób, z którymi kontaktujemy się przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu, np. w celu obsługi korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych danych (np. danych osób trzecich, danych dot. dzieci). Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie. Więcej informacji patrz: Polityka prywatności