Celem działania Fundacji jest bezinteresowne udzielanie pomocy bezpośredniej, bądź za pomocą osób prawnych lub fizycznych w dziedzinach:

– prawnej, przez poszukiwanie rozwiązań dla poprawy sytuacji materialnej i zdrowotnej osób potrzebujących, w ramach istniejących przepisów,

– organizacyjnej, przez zapewnianie opieki, leczenia i związanego z tymi działaniami transportu podopiecznych,

– materialnej, przez pozyskiwanie sponsorów, darczyńców na rzecz konkretnych programów realizowanych przez Fundację lub imiennie określonych osób.

Podopieczni raz w miesiącu otrzymują zestaw podstawowych artykułów żywnościowych. Refundujemy wykupione recepty na leki. Pomagamy w spłacaniu zaległości czynszowych i energii elektrycznej.

Dofinansowujemy wyjazdy najbiedniejszych dzieci na zieloną szkołę i wakacje. Refundujemy zakup podręczników i pomocy szkolnych.

Nawiązujemy kontakty z przychodniami bądź lekarzami, którzy oferują fachową pomoc nieodpłatnie. Również w zakresie naszej działalności udzielamy bezpłatnych porad prawnych. Staramy się nakłaniać i wspierać w podejmowaniu decyzji o leczeniu uzależnień. Szczególną opieką otaczamy matki samotnie wychowujące dzieci oraz rodziny wielodzietne.

Wspomagamy Dom św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie, zajmujący się kompleksowo dziećmi z rodzin patologicznych, prowadzony przez tamtejszych Ojców Dominikanów.

Organizujemy i bierzemy czynny udział w imprezach charytatywnych:

  • „Chlebki Marcinkowe”
  • „Jarmark św. Dominika”
  • „św. Mikołaj”
  • „Dzień Chorego”
  • paczki na Wielkanoc
  • paczki na Boże Narodzenie

 

Prowadzimy Księgarenkę, w której sprzedajemy książki o tematyce religijnej, poradniki i dewocjonalia. Księgarenka znajduje się w krużgankach kościoła św. Dominika, ul. Dominikańska 2. Czynna jest w niedzielę po każdej Mszy św. Tel. 22 543 99 09.

Wypracowane zyski z działalności handlowej w całości są wykorzystywane na cele charytatywne (zgodnie ze statutem Fundacji).

Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach właściwych im organów.

Szczegółowe informacje

Opiekunem duszpasterskim Fundacji jest o. Stanisław Górski OP.

Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do wsparcia finansowego naszej Fundacji.

Numer konta:

88 2030 0045 1110 0000 0062 4850 (bank BGŻ)

Adres:

Fundacja Charytatywna św. Marcina de Porres
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Dyżury charytatywne:

środy: 10:00-14:00 i 16:00-18:00

Informacje dla osób potrzebujących pomocy lub chcących pomóc można uzyskać pod numerem telefonu: 22 543 99 42