Nasza misja

Obecnie w centrum podejmowanych przez Instytut projektów znajduje się dzieło i myśl św. Tomasza z Akwinu (1224–1274). Chodzi o ich szersze udostępnienie wszystkim, którzy interesują się filozofią i teologią. Szczególnie jako teolog św. Tomasz czeka bowiem wciąż w Polsce na odkrycie.

Jak działamy

Prowadzimy, animujemy i promujemy prace translatorskich i badawczych związane z dziełem i myślą św. Tomasza z Akwinu. Chodzi zarówno o projekty dotyczące historii dzieła, zmierzające do lepszego usytuowania myśli Akwinaty w jego epoce, jak i próby konfrontacji Tomaszowej propozycji ze współczesną filozofią i teologią.

  • organizujemy seminaria,
  • prowadzimy projekty wydawnicze,
  • organizujemy spotkania dyskusyjne,
  • rozwijamy bibliotekę służącą do badań nad dziełem Tomasza z Akwinu.
Powstanie / publikacje

Instytut Tomistyczny powstał w 1958 roku w Warszawie z inicjatywy prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez ponad 40 lat Instytut zajmował się gromadzeniem informacji na temat badań teologicznych prowadzonych w XX wieku i pracami dotyczącymi historii teologii, ze szczególnym uwzględnieniem myśli średniowiecznej. Wyrazem wielowątkowej działalności IT są liczne publikacje.

Kontakt

ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa
tel. 22 543 99 00
fax 22 543 99 02
www.it.dominikanie.pl

Dyrektor Instytutu
Mateusz Przanowski OP
tel. 22 543 99 16

Wicedyrektor d/s ekonomicznych
Michał Mrozek OP
tel. 22 543 99 35

Kierownik biblioteki IT
Tomasz Pękala OP
tel. 22 543 99 30